Virksomheder

Som arbejdsgiver kan du etablere en aftale med STRESSNEDNU, hvorefter dine medarbejdere med stresssymptomer vil kunne blive henvist til en STRESSNEDNU coach inden for 24 timer. Alle 3 indsatser er effektive uanset om der er tale om arbejdsrelateret stress eller anden form for stress.

Private

Hos K&H Terapi får du hjælp af veluddannede psykoterapeuter med masser af livserfaring. Vi hjælper dig med øge din livskvalitet, få en behandling eller efteruddannelse til fagfolk der virker.

Vi tilbyder landsdækkende online terapi

Borger

Vi hjælper jobcentrene med en målrettet beskæftigelsesindsats ved at få borgerne Stressfri, raskmeldte, i job eller praktik, blive afklaret til fleksjob eller pension. Mellem 60 og 90 % af vores deltagere deres mål gennem vores beskæftigelsesindsatser.

Om Knudsen & Hartman

Hos Knudsen & Hartmann arbejder vi med mennesker, som kan udvikle sig personligt.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har gode intentioner – intentionerne stemmer bare ikke altid overens med vores handlinger. Vi arbejder derfor med at skabe sammenhæng mellem vores adfærd, indsigt og erkendelse af de psykologiske processer, som vi oplever i relation til andre mennesker og inde i os selv.

Vores konsulenter er veluddannet, inden for deres speciale med mange års erfaring.

Stress Ned Nu

Vidste du, at manglende trivsel kan reducere arbejdsevnen og produktiviteten med helt op til 25%?

Knudsen & Hartman har gennem mange år hjulet rigtig mange mennsker og virksomheder med at håndtere deres stressede medarbejdere. Alle vores forløb er online, hvilket gør det nemt og effektivt at gennemføre.

Stress på arbejdspladsen kan have store omkostninger. På den ene side koster fravær og sygemeldinger dyrt både økonomisk og menneskeligt, men tiden op til kan også være præget af nedsat produktivitet og manglende trivsel. Med vores forløb får du og dine medarbejdere konkret viden og redskaber til at forebygge stress og sikre arbejdsglæde i virksomheden.

DIGITAL forebyggelsesforløb  STRESS DOWN.
GRUPPE forebyggelsesforløb  STRESS DOWN.
1:1 Stress behandlingsforløb STRESS RECOVEY.

Som arbejdsgiver kan du etablere en aftale med STRESSNEDNU, hvorefter dine medarbejdere med stresssymptomer vil kunne blive henvist til en STRESSNEDNU coach inden for 24 timer.
Alle 3 indsatser er effektive uanset om der er tale om arbejdsrelateret stress eller anden form for stress.

TRYK HER FOR AT LÆSE MERE

Ledige

Vi hjælper jobcentrene med en målrettet beskæftigelsesindsats ved at få borgerne Stressfri, raskmeldte, i job eller praktik, blive afklaret til fleksjob eller pension. 

Vores erfaringen gennem de sidste 10 år viser, at mellem 60 og 90 % af vores deltagere deres mål gennem vores beskæftigelsesindsatser.

Ved at komme i job eller uddannelse og derved flyttes fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse.

Vores kernekompetence er at matche mennesker med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed med de rette arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige omgivelser.

Vi har stor erfaring og indsigt i arbejdet med ledige med forskellige udfordringer, indgående kendskab til jobcenterstrukturer og er i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger, psykiatrien,  lokale erhvervsliv og uddannelsessystemet.

Terapi

Psykoterapeutisk konsulenthus bestående af specialister inden for terapi og uddannelser

Hos K&H Terapi får du hjælp af veluddannede psykoterapeuter med masser af livserfaring. Vi hjælper dig med øge din livskvalitet, få en behandling eller efteruddannelse der virker.

Vi tilbyder landsdækkende online video terapi 

Online video terapi er en effektiv terapiform for dig, der blot foretrækker at sidde trygt og roligt i egne omgivelser eller gerne vil spare transporttiden. Via en sikker forbindelse vil du blive udstyret med samme værktøjer, som vores fremmøde klienter. Du vil få al den viden, indsigt og online support, som er nødvendig for at hjælpe dig godt videre.

Det gælder alle vores individuelle samtaler og vores metakognitive gruppe forløb.

TRYK HER
TRYK HER
TRYK HER

Næste kurser

Se alle kurser & Uddannelser

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk