skip to Main Content

24/7 Support

Street – Home – Uddannelse – Job – Afklaring

Alle kan have brug for en støttende hånd
for at kunne komme tilbage og mestre eget liv.

Vi står til rådighed hele døgnet og alle ugens dage. Derfor hedder vores
koncept – 24/7 Support.

Mange ledige har komplekse og sammensatte problemer. Der er derfor behov for en sammenhængende indsats for at skabe stabilitet i hverdagen med mulighed for en form for tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse – selvfølgelig afhængig af borgerens kompetencer og ressourcer.

Denne sammenhængende indsats har Knudsen & Hartmann specialiseret sig i at levere.

Vores forløb er en individuel
og støttende indsats

Hos Knudsen & Hartmann er indsatsen individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens ressourcer og motivation. Borgeren får tilknyttet en fast kontaktperson med mange års erfaring. I samspil med borgeren arbejder vi med i at skabe struktur i hverdagen, og der hvor borgerens udfordringer er lige nu. Det kan være på gaden, i hjemmet, med uddannelse, finde et job / praktik eller en afklaring af kompetencer og ressourcer i relation til arbejdsmarkedet.

Knudsen & Hartmann tilbyder både korte og længerevarende forløb. Vi anbefaler dog, at indsatsen forløber over mindst 12 uger, hvis vi skal opnå den ønskede effekt.

Hos Knudsen & Hartmann tror vi på, at det tager tid at opbygge tillidsfulde relationer. Når først tilliden er blevet etableret, vil det skabe grobund til forandring. Vi støtter borgeren i at ændre negative handlemønstre, tanker og følelser i relation til sig selv og sine omgivelser.

Vores indsats:

 • Daglig kontakt alle ugens dage med fast kontaktperson
 • Afklaring af kompetencer og match med arbejdsmarkedet
 • Afdækning af sociale problemstillinger og træning af mestringsevne
 • Flere ugentlige møder/aktiviteter
 • Akutberedskab
 • Støtte til struktur og stabilitet
 • Redskaber til personlig udvikling
 • Ledsagelse til møder m.m.
 • Kontakt til myndigheder herunder sagsbehandler m.m.
 • Evt. understøttelse af psykiatrisk udredning
 • Koordinering af indsatser og møder

Resultater og konkret udbytte:

 • Mere overskud i hverdagen
 • Hensigtsmæssige handlestrategier
 • Overblik over økonomi, aftaler og andre samfundsmæssige krav/forpligtelser
 • Vilje til forandring
 • Øget robusthed og mod
 • Definering af realistisk job- eller uddannelsesmål sammen med borgeren og udarbejdelse af individuel plan.
 • Nye sunde mentale værktøjer
 • Øget evne til at håndtere belastning
 • Sikring af et solidt efterværn for at mindske tilbagefald

Pris:

Pris: kr. 1650, – pr. uge

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X