skip to Main Content

Trivsel på Arbejdspladsen

Vi hjælper med at optimere trivslen

Trivsel på arbejdspladsen – fra arbejdspres til arbejdsglæde.

Hos Knudsen & Hartmann har vi fokus på at hjælpe med trivsel på arbejdspladsen, ved at skabe optimale betingelser for det psykosociale arbejdsmiljø. Når medarbejdere og ledelse trives på arbejdspladsen, så kan det aflæses på bundlinjen. Det giver færre udgifter til sygefravær, høj produktivitet, god kundebetjening og stabil produktion. Det gør det, fordi mennesker, der trives, har bedre overskud og overblik. Et godt vedligeholdt psykisk arbejdsmiljø skaber trivsel og høj produktivitet.

Talrige undersøgelser viser, at når en række faktorer, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen, er til stede i tilpas omfang, vil det have en positiv effekt på trivslen og opgaveløsningen. Det gælder især god ledelse, indflydelse på eget arbejde, social støtte, balance mellem krav og ressourcer samt anerkendelse, belønning, forudsigelighed og retfærdighed i arbejdet.

Men det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvor man kan sætte ind for at skabe mental sundhed. Det kan f.eks. afhænge af, om der er et højt arbejdspres, mange konflikter, risiko for vold mod de ansatte, eller om arbejdspladsen måske er midt i en omfattende forandringsproces.

Vi tilbyder forskellige forløb til virksomheder med fokus på at forøge trivslen på arbejdspladsen og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Ledercoaching

Mange ledere kan blive bedre til at kommunikere med medarbejderne. Ledere på alle niveauer oplever, at det bliver stadigt mere krævende at lede og sikre, at de rigtige beslutninger træffes ude i organisationen. Og samtidig stiger forventningerne til lederens personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Denne udvikling stiller store krav til både faglighed og personlighed hos den moderne leder. Vores ledercoaching-forløb hjælper lederen til større selvindsigt og indblik i egen adfærd som styrkebaseret og coachende leder. Under forløbet lærer lederen at kommunikere klart, at lede ud fra sine værdier samt at udnytte sine styrker til at inspirere og motivere medarbejderne til at skabe bedre resultater.

Pris og sted: 950 kr. pr. påbegyndt time ex moms.
Internt i jeres virksomhed eller andet sted efter aftale.

Teamcoaching

Teamcoaching handler, gennem dialog og refleksion i teamet, om at skabe et fælles billede af, hvordan teamet fungere i forhold til løsning af opgaver samt assistere til, at teamet udnytter sit fulde potentiale og når sine mål.

Pris og sted: 1500 kr. pr. påbegyndt time ex moms.
Internt i jeres virksomhed eller andet sted efter aftale.

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os og få en uddybende snak.

Stress

Stress

Nyeste forskning hjælper med at forebygge stress.

Teamoptimering

Teamoptimering

Vi arbejder med 5 forskellige fokusområder.

Kender du typen

Kender du typen

Bliv bedre til at aflæse og kommunikere med dine kunder.

Trivselsoptimering

Trivselsoptimering

Trivsel på arbejdspladsen og mental optimering.

Forøg din performance

Forøg din performance

Styrk tankestrategier,
opmærksomhedskontrol og mentalt fokus.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X