skip to Main Content

Vi arbejder med fem forskellige fokusområder

Personprofiler • Kommunikation • Konflikthåndtering • Gruppeudvikling – fra gruppe til team • Teamcoaching

1 ud af 5 danskere i den arbejdsdygtige alder har mentale helbredsproblemer som f.eks. stress, angst og depression.

Flere og flere løser opgaver i og på tværs af teams. De seneste år har stillet store krav til organisationers tilpasningsevne og til de nye markedsvilkår. Offentlige velfærdsopgaver involverer i stigende grad flere sektorområder eller myndigheder på samme tid.

Men det er fortsat en udfordring for parterne at arbejde effektivt sammen. Der er behov for kollektiv intelligens. Derfor vokser behovet for teamoptimering. Teamoptimering er en proces, hvor teamet coaches samlet.

Formålet er at hjælpe teamet med at optimere resultaterne gennem udvikling af teamets dynamikker, effektivisering af den daglige drift og udøvelse af handlekraft.

Hvad er teamoptimering?

Teamoptimering handler om at assistere gruppen til at udnytte sit fulde potentiale og nå sine mål. Gennem dialog og refleksion finder teamet frem til, hvordan de bedst løser opgaver i fællesskab.

Formålet med teamoptimering

 • Forbedre økonomien (højere omsætning, lavere omkostninger)
 • Optimering af produktivitet
 • Forbedre kommunikationen
 • Løse konflikter
 • Definere mål / målsætninger
 • Øge motivation
 • Træffe kvalificerede beslutninger
 • Definere og overkomme forhindringer
 • Bryde gamle vaner og roller
 • Arbejdsmiljø med respekt for forskeligheder

Teamoptimering er at åbne op for et teams fælles potentiale, samtidig med at den enkelte tager ansvar i teamet. Et team er ikke et team, før alle tilknyttede er klar over det fælles formål og opgavefordelingen. En teamcoach assisterer i denne proces ved at stille spørgsmål, udfordre og spejle.

Hvorfor teamoptimering?

 • Fordi der ofte er 30% uudnyttet potentiale i teamet
 • Fokus på resultater og på, hvordan teamet får skabt resultaterne i fællesskab
 • Større glæde i arbejdslivet for den enkelte og generelt
 • Definition af udfordringer og dynamiske løsninger
 • Klare roller (hvem gør hvad?)
 • Større motivation samt indsigt i, hvad der motiverer den enkelte samt teamet generelt
 • Indsigt i fordele og ulemper, styrker og svagheder hos den enkelte samt i hele teamet
 • Teamet lærer hinanden at kende – forståelse og respekt opstår
 • Teamet lærer at gribe bolden selv og blive mere selvstændige
 • Teamet får glæden og energien tilbage
 • Afklaring, indsigt og handling

Pris og sted:

1.500 kr. pr. påbegyndt time.
Internt i jeres virksomhed eller andet sted efter aftale.

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os og få en uddybende snak.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X