skip to Main Content

Knudsen & Hartmann – trivsel på arbejdspladsen og mental optimering

Vi optimerer de mentale ressourcer i medarbejderen, gruppen, lederen og organisation.

1 ud af 5 danskere i den arbejdsdygtige alder har mentale helbredsproblemer som f.eks. stress, angst og depression.

Hos Knudsen & Hartmann har vi fokus på at hjælpe den enkelte arbejdsplads med at skabe optimale betingelser for det psykosociale arbejdsmiljø. Gennem vores programmer, og efter et design tilpasset i samarbejde med arbejdspladsen, styrker vi den mentale sundhed og optimerer de mentale strategier på fem fokusområder:

  • Hos medarbejderen
  • I gruppen eller teamet
  • Mellem grupper eller teams
  • Hos lederen
  • I organisationen

Mental sundhed defineres af WHO – og i forlængelse heraf Sundhedsstyrelsen – som en tilstand, hvor man trives, fordi man:

  • Udvikler og udfolder sine evner
  • Kan håndtere belastninger
  • Indgår i positive sociale relationer
  • Bidrager til fællesskabet

Mental sundhed er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evne til at vise omsorg. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv og om at kunne fungere godt i sin dagligdag. Mental sundhed er desuden vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk – og dermed bidrage positivt til samfundet.

Talrige undersøgelser viser, at når en række faktorer, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen, er tilstede i tilpas omfang, vil det have en positiv effekt på trivslen og opgaveløsningen. Det gælder især god ledelse, indflydelse på eget arbejde, social støtte, balance mellem krav og ressourcer samt anerkendelse, belønning, forudsigelighed og retfærdighed i arbejdet.

Når man trives i sit job, har tydelige mål for sine opgaver, og rollerne på arbejdspladsen er klare, er man mere engageret og produktiv. Og man har mindre risiko for at udvikle mentale helbredsproblemer.

Men det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvor man kan sætte ind for at skabe mental sundhed. Det kan f.eks. afhænge af, om der er et højt arbejdspres, mange konflikter, risiko for vold mod de ansatte, eller om arbejdspladsen måske er midt i en omfattende forandringsproces.

Forebyg mod stress i din virksomhed

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og hos Knudsen & Hartmann hjælper vi vores kunder med at skabe resultater gennem personlig udvikling af både ledere og medarbejdere.

Vi er specialister i at lære den enkelte medarbejder og leder at håndtere stress og angst, og derigennem træffe bedre beslutninger for sig selv og for virksomheden. Det primære fokus er på at minimere den tid, den enkelte bruger på at bekymre sig og have unyttige tankeprocesser. Vi vil i stedet flytte fokus over på at handle. Vores succesrate ligger mellem 60-80 %,  der bliver stressfri gennem et kort forløb.

Selvom den enkelte efter et forløb evner at håndtere stress og angst, betyder det ikke, at der ikke er noget, der kan eller bør optimeres i virksomheden på ledelses-, gruppe-, eller organisationsniveau.

Vi har erfaring med at skabe værdi på alle niveauer af organisationen. Vi udvikler ledere, der skaber højtydende teams, og som gennem en konsistent, involverende og reflekterende ledelsesstil formår at motivere og kommunikere afdelingsmål og virksomhedsstrategi på en måde, der er relevant for det enkelte team og den individuelle medarbejder.

Vi er rigtig gode til at specialdesigne forløb i samarbejde med jer.

Vil du høre mere?

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X