skip to Main Content

Børn og unge

Som har brug en kontakt person eller en mentor kombineret med et systematiseret terapeutisk behandlingstilbud
– vi hjælper børn og unge med at udvikle sig og komme i trivsel.

Knudsen & Hartmann hjælper og støtter udsatte børn og unge, så de grundlæggende finder troen på og glæden ved sig selv og når de er sammen med andre. Både i forhold til deres ønsker og de krav, forventninger samfundet stiller.

Vi har rigtig mange års pædagogisk og terapeutisk erfaringer på forskellige niveauer og med mange forskellige indsatsområder i arbejdet børn og unge som har forskellige diagnoser og særlige behov.

Når vi skal bryde nogle af de negative sociale mønstre, kræver det et veldefineret fagligt tilbud med udgangspunkt i dokumenteret forskning gennem en videns- og evidensbaseret tilgang, som bliver systematiseret og forløber over en længere periode, der gør en forskel for barnet/den unges trivsel og udvikling.

Vi tilbyder forskellige former for ydelser inden for det sociale og pædagogiske område. kontaktpersons – og mentor ordninger kombineret terapeutisk forløb med udgangspunkt i familierne, børnenes og de unges specifikke udfordringer samt kurser til professionelle.

  • Kontaktpersoner SSL § 52 stk. 3 nr. 6
  • Mentor ordninger LAB § 78
  • Terapi
  • Terapeutiske gruppeforløb
  • Pædagogisk støtte §85
  • Støtte §54
  • Familiebehandling 
  • Efterværn og støtte i egen bolig LSS § 76
  • Udarbejdelse af  børnefaglig undersøgelse § 50 
  • Samvær LSS § 52 stk. 3 nr. 7

For yderligere informationer kontakt Martin Hartmann på 31223241

Mønsterbrud

Mønsterbrud

Behandlingsforløb for børn og unge i alderen 10-23 år med fokus på styrker, kompetencer, potentiale og social og følelsesmæssig træning.

Modul 1

Modul 1

Behandlingsforløb for børn mellem 10-13 år, som er udfordret af sociale og følelsesmæssige adfærdsproblemer.

Modul 2

Modul 2

Behandlingsforløb for unge mellem 13-15 år, som er udfordret af sociale og følelsesmæssige adfærdsproblemer.

Modul 3 - Autisme

Modul 3 - Autisme

Behandlingsforløb for unge mellem 16-23 år som er udfordret af autismespektrumforstyrrelser

Modul 3 - Angst

Modul 3 - Angst

Behandlingsforløb for unge mellem 16-23 år, som er udfordret af stress, angst og depression.

Modul 3 - ADHD

Modul 3 - ADHD

Behandlingsforløb for unge mellem 16-23 år, som er udfordret af misbrug, adhd og kriminalitet.

24/7

24/7

Street – Home – Uddannelse – Job – Afklaring.

Bevar den positive familieatmosfære

Bevar den positive familieatmosfære

Hvordan bevarer vi den positive familieatmosfære, og hvordan slipper vi af med vores stress, vrede, bekymringer og grublerier.

Håndter konflikter med teenagere

Håndter konflikter med teenagere

Bliv bedre til at forstå og håndtere konflikter med teenagere, og bevar den positive familieatmosfære.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X