skip to Main Content

Vi skaber mental stærke spillere, trænere med sportpsykologiske briller og højtydende fodboldshold


For ungdomselite miljøer U12-U19, 2. division, 1.division og superliga hold.
Mental træning, udvikling af high performances hold, Undervisning i psykologiske udviklingsprocesser, workshop, samtale forløb for trænere og spillere.

Danske fodboldsspillere oplever et stadigt større pres til sig selv og af omverdenen. Har man ikke redskaberne til at håndtere dette pres, kan det udmønte sig i stress og flytte fokus fra det, som det reelt handler om – nemlig at få det optimale ud af træningen og toppræstere i hver eneste kamp og konkurrence.

Vi tilbyder et forløb, som giver både trænere og spillere inden for dansk fodbold en række konkrete værktøjer, der sikrer, at holdet såvel som de enkelte spillere præsterer sit ypperste hver eneste gang. Under forløbet arbejder vi med at udvikle fire fokusområder: spilleren, træneren, holdet og organisationen. Hvis man vil skabe et højtydende team, kræver det, at man arbejder med helheden og de delelementer, som er med til at hæmme og fremme processen frem til målet.

Helt konkret hjælpes trænerne til en bedre forståelse for, hvordan forskellige personer motiveres og inspireres, samt et indgående kendskab til, hvordan man skaber ekstraordinære resultater gennem og i samspil med andre mennesker. De enkelte spillere opnår gennem forløbet en dybere selvindsigt, som gør dem i stand til at finde deres egen succestilstand, hvilket er altafgørende for at kunne sætte sig mentalt op til kampene og teamet.

Der vil gennem teamudviklingen blive skabt en fælles forståelse for gruppens dynamikker, styrker og svagheder samt uudnyttede potentialer. Det er ligeledes vigtigt at organisationens værdier, processer og struktur skaber en sammenhængskraft, så en positiv udvikling kan understøttes. Vi kigger lidt dybere ind i f.eks. roller, ansvarsområder samt beslutningskompetencer på det formelle og uformelle plan.

Vi designer og skræddersyer som udgangspunkt altid et forløb i samarbejde med jeres ønsker og behov.

Sammen kan vi skabe en vindermentalitet også under pres

Et typisk forløb inkluderer:

  • Undersøgelse og analyse
  • Organisationsudvikling
  • Lederudvikling
  • Ledercoaching
  • Individuel- og teamtestprogrammer
  • Teamudvikling
  • Individuel coaching og terapi

Undersøgelse og analyse

Vi ønsker at opfange mulige arbejdeshypoteser – for det fremtidige samarbejde.

Fordi vi skal kunne relatere vores interventioner og teorier til deres kontekst og begrebsforståelse.

Ledertræning

Skabe læring om forskellige adfærdstyper.

Den excellente DISK-leder får udviklet stil og forståelse omkring, hvordan mennesker motiveres og inspireres, samtidig med at lederen kender til og kan interagere ud fra forskellighedsprincippet. Den excellente DISK-leder har et naturligt fokus på sin organisation og et indgående kendskab til, hvordan man skaber ekstraordinære resultater gennem og i samspil med andre mennesker.

Ledercoaching

For at lave en personlig udviklings- og handleplan, som kan skabe en progression og interaktion i trænerrollen.

Gruppetest

For at afdække holdets forskellige personprofiler.

Ledercoaching

Opfølgning af den personlige udviklings- og handleplan.
Implementere DISK i sin lederadfærd over for hver enkelt spiller.

Teamudvikling

For at skabe en forståelse af teamudvikling og gruppeprocesser.

For at forstå og arbejde med forskellige motivationsfaktorer i et team som helhed og individuelt.

At finde sin succestilstand er afgørende for at kunne sætte sig mentalt op til kampene og kunne være opmærksom på samt ændre sin tilstand under kampene.

Få en anden opfattelse af egen performance i forhold til spænding og stress.

Ledercoaching

Opfølgning af den personlige udviklings- og handleplan. Implementere teamudviklings-forståelsen i sin lederadfærd over for teamet.

Teamøvelsen

Øvelsen skal skabe sammenhold og forståelsen af, hvordan hver enkelt og teamet reagerer under pres.

Omsætning af teamøvelsen

For at finde ud af, hvilken læring vi har fået gennem øvelsen.

Ledercoaching

Opfølgning af den personlige udviklings- og handleplan. Implementere teamudviklings-forståelsen i sin lederadfærd over for teamet.

Kontakt:

Ønsker du mere information om vores elitesportskoncept, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale eller book et møde med:

Partner:
Martin Hartmann Ditlevsen
mobil: 31223241
mail: martin@knudsenoghartmann.dk

“Det tilfører holdet et nyt forståelsesniveau, så alle kan løfte hinanden til at yde deres maksimale, og det giver lederen en række værktøjer til at motivere den enkelte spiller til at performe optimalt for holdet.”

“Det er uden tvivl noget, alle sportshold vil have gavn af, da det binder holdet sammen på en ny og forstærket måde.”

(Tidl. Danmarks eneste fuldtids professionelle vandpolospiller – Emil M. Hansen)

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X