skip to Main Content

Coaching – ledige

Coaching hjælper dig med at bruge dine styrker til at overvinde dine forhindringer.

I coaching arbejder vi med udgangspunk i dine specifikke problematikker og tager udgangspunkt i det, der er vigtigst for dig.

Vi arbejder med en kombination af spørgsmål, aktiv lytning, observation og feedback med henblik på at skabe ny indsigt, læring og personlig udvikling. Vi støtter din afklaring af muligheder og konsekvenser, så du bedre kan
tage de valg, der er gode for dig.

Sammen finder vi løsninger, der passer præcis til dig. Vi får afdækket eventuelle barrierer og finder ud af, hvordan du kan tackle dem.

Målet er, at du får udvidet dine muligheder og bliver i stand til at bruge dine styrker mere aktivt i din hverdag og din jobsøgning.

Resultater og konkret udbytte:

Resultater varierer fra person til person, da vi arbejder med individuelle problematikker – men du vil have fået afklaring.

Efter forløbet har du opnået følgende:

  • Du har klarhed og fokus i forhold til aktuelle problemstillinger
  • Du er i stand til at overvinde aktuelle barrierer
  • Du har fået øget selvindsigt og selvforståelse
  • Du er blevet bevidst om egne styrker og adfærd
  • Du er motiveret for at komme videre

Antal deltagere:

Forløbet er individuelt, og coachen laver en aftale med dig, der passer jer begge.

Tidsforbrug:

4 individuelle samtaler af ca. 1 times varighed, typisk fordelt over en periode på 4 uger.

Sted:

Forløbet afholdes i vores kursuslokaler.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X