skip to Main Content

Metakognitiv stresshåndtering

Målgruppe
• Føler du dig presset i din dagligdag?
• Har du svært ved at slappe af?
• Oplever du koncentrationsbesvær?
• Bekymrer du dig meget?
• Har du en oplevelse af at have følelserne uden på tøjet?
• Så kan forløbet være noget for dig.

Formål og mål
I metakognitiv stresshåndtering vil du opleve en meget anderledes tilgang til håndtering af belastninger. Du vil få konkrete og effektive redskaber til at overvinde dine bekymringer og derigennem din stress. Metoden er fremadrettet.

Konkret udbytte
Efter forløbet vil du have opnået følgende:

• Øget evne til at håndtere belastning
• Øget selvkontrol
• Symptomreduktion
• Mere overskud i hverdagen
• Øget selvværd og selvtillid

Forløbets opbygning
Forløbet gennemføres i gruppe. Grupperne består af 4-12 personer. Du kommer gennem 6 moduler af 2 timer fordelt på 6 uger.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X