skip to Main Content

Behandlingsforløb for unge mellem 13-15 år, som er
udfordret af sociale og følelsesmæssige adfærdsproblemer

For unge i puberteten, som har brug for at blive mere
robuste og forebygge eller overvinde negative mønstre.

Forløbet hjælper de unge med at håndtere teenage-rollen. Vi arbejder særligt med styrkelse af den unges jeg-identitet, den sociale og den og personlige identitet samt styrkelse af positive relationer. Det ruster den unge til at mestre sig selv i relation til andre og i forhold til hverdagens krav, udfordringer og forventninger. De unge kommer både til at arbejde i grupper, individuelt og sammen med deres mest betydningsfulde voksne. Sideløbende vil den unge få individuel terapi til at bearbejde de mere følelsesmæssige udfordringer og problemstillier, som har været og er i den unges liv her og nu. Forløbet ligger vægt ligeledes på at styrke de nærmeste voksnes rolle og handlemuligheder i forhold til den unge. Forløbet henvender sig til de unge, som har brug for at fastholde fokus på deres styrker og få mere hensigtsmæssige tanker, følelser og adfærdsstrategier.

Indhold:

 • Undervisning
 • Gruppetræning
 • Individuel terapi
 • Primær voksen-supervision

Resultater og konkret udbytte:

Den unge får styrket sin sociale og personlige identitetsdannelse og bliver bedre i stand til at udvikle positive relationer og håndtere omverdens krav og forventninger mere hensigtsmæssigt.

 • Nye sunde mentale værktøjer
 • Øget evne til at håndtere belastning
 • Øget selvkontrol
 • Mere overskud i hverdagen
 • Øget selvværd og selvtillid
 • Bearbejdelse af livssituation
 • Større forståelse af teenager rollen
 • Særlig støtte til de nærmeste voksne

Antal deltagere:

Forløbet vil blive afholdt i grupper med 6 deltagere kombineret med individuel samtaleterapi.

Tidsforbrug:

Varigheden på forløbet er 9 måneder. Vi mødes 1 gang ugentligt mellem 2-3 timer. Det vil typisk foregå om eftermiddagen og aften.

Sted:

Forløbet vil blive afholdt i Kalundborg eller København

Pris:

Fra kr. 4575,- ekskl. moms pr. måned.

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet.
Du kan tilkøbe vores 24/7 support Street – Home – Uddannelse 

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X