skip to Main Content

Behandlingsforløb for unge mellem 16-23 år, som er
udfordret af autismespektrumforstyrrelser

Alle kan lære at blive bedre til at indgå i sociale
relationer og videreudvikle sociale færdigheder.

Forløbet hjælper de unge med at kunne mestre sig selv i relation til andre og hverdagens krav, udfordringer og forventninger. Grupperne er ikke et traditionelt gruppeterapiforløb, men snarere et robusthedsforløb, hvor man lærer nye og mere hensigtsmæssige redskaber.
Vi tager blandt andet udgangspunkt i Cool Kids ASF-programmet. Som udgangspunkt anvendes grundprincipperne og de kognitive adfærdsterapeutiske tiltag fra Cool Kids, men strategierne er her tilpasset unge med en autismespektrumforstyrrelse. Dette betyder, at der tages hensyn til de social-kognitive udfordringer, der er en del af ASF, både i arbejdsform, indhold og progression i sessionerne, men også i de specifikke metoder, der anvendes.

Sideløbende med at den unge får individuel terapi, bliver de betydningsfulde voksne i den unges liv også tilbud supervision, så de kan støtte og guide den unges udvikling hensigtsmæssigt.

Forløbet henvender sig til de unge, som ønsker at arbejde med deres personlige udfordringer.

Indhold:

 • Undervisning
 • Gruppetræning
 • Individuel terapi
 • Supervision til primærvoksen

Resultater og konkret udbytte:

De unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse, udvikle positive relationer og håndtere omverdenens krav og forventninger.

 • Bedre til at håndtere følelser
 • Bedre sociale færdigheder
 • Nye sunde mentale værktøjer
 • Øget evne til at håndtere belastning
 • Øget selvkontrol
 • Øget selvværd og selvtillid
 • Fokus på styrker i rette kontekst

Antal deltagere:

Forløbet vil blive afholdt i grupper med 6 deltagere kombineret med individuel samtaleterapi.

Tidsforbrug:

Varigheden på forløbet er 9 mdr. Vi mødes 1 gang ugentligt mellem 2-3 timer, som typisk vil foregår om eftermiddagen og aften.

Sted:

Forløbet vil blive afholdt i Kalundborg eller København.

Pris:

Fra kr. 4.575,- ekskl. moms pr. måned.

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet.
Der kan tilkøbes vores 24/7 support Street – Home – Uddannelse.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X