skip to Main Content

Terapeutiske behandlingsforløb for børn og unge i alderen 10-23 år med fokus på styrker, kompetencer, potentiale og social- og følelsesmæssig træning

En systematiseret terapeutisk behandlingsindsats.

Vores forløb er et personlighedsudviklende forløb for unge mellem 10-23 år. Det er typisk unge, som har brug for en systematiseret terapeutisk behandlingsindsats.

Forløbet er henvendt til de unge, som er normalt begavede / højtbegavede med autisme, har Aspergers syndrom eller ADHD, er relations- og tilknytningsforstyrrede eller har forskellige psykosociale problemer.

Vores forløb, kan fx. kombineres med vores kontaktpersonsordning, en anbringelse på et mindre opholdssted eller i plejefamilie, erstatter således et dyrt behandlingshjemsophold, fordi vi sammensætter det bedste fra begge områder. Den unge vil få en systematisk, specialiseret individuel- og socialbehandlingsindsats, som familien, plejefamilier og opholdssteder i sig selv ofte ikke er i stand til at tilbyde.

En vigtig del i vores behandlingsprogram er at inddrage børn og unge og deres vigtige pårørende i et utrætteligt relationsarbejde, hvor tilgængelighed og respekt, krydret med høje faglige ingredienser, skaber grobund for helt nye indsigter og opdagelser, der medfører unikke muligheder for nye handlingsmønstre. Det skaber mulighed for, at de vigtige pårørende kan udvikle sig, forstå og deltage aktivt i den unges udvikling.

Hvorfor personlig udvikling?

Hvis vi ønsker at ændre vores opfattelse af os selv og den måde, vi reagerer på i forskellige situationer, kræver det, at vi vender blikket indad med et fokus på os selv i relation til andre. Vores grundlæggende princip er:

”man får kun adgang til sig selv gennem andre”

Gennem personlig udvikling opnår den unge at få en bevidst refleksion, som er med til at ændre følelses-, tanke- og handlingsmønstrene fra automatiske til bevidste valg. Vi støtter den unge i at skabe sammenhæng mellem krop, følelser, tanker og handlinger på det bevidste og ubevidste plan.

Vores fokus er at styrke de unges selvværd, selvtillid og generelle trivsel. Den unge oplever at kunne mestre sit eget liv ved at lære sine inderste ønsker, behov og motiver at kende. Ved at fokusere på og udvikle den unges personlige styrker, ressourcer og potentialer opnår de unge forøget selvværd og selvtillid.

Vi træner de unges sociale og følelsesmæssige færdigheder, hvilket forøger deres generelle trivsel, fordi den unge bliver i stand til at genkende sine følelser, får mere selvkontrol og bliver bedre til at håndtere konflikter. Personlig udvikling er med til at udvikle den unge til at blive sin egen livsleder, forbedre evnen til at mestre sig selv samt indgå hensigtsmæssigt i samfundet med dets forventninger og krav.

Forløbsbeskrivelse og metode

Fase 1 – Begribelighed

I den første fase arbejdes der med betydende begivenheder, som er indtruffet ,og på den baggrund arbejdes der med en bevidst refleksion over de unges liv.

Fase 2 – Håndterbarhed

I anden fase arbejdes der med ønsket med at bevæge sig væk fra de gamle mønstre og uhensigtsmæssig adfærd, som modarbejder ønskerne.

Fase 3 – Meningsfuldhed

I tredje fase arbejders der mod nye værdier og mål. Det er i denne fase, at børnene og de unge skal handle og erhverve nye positive erfaringer.

Den unge har mulighed for at deltage i et basis- eller et intensiv-udviklingsforløb, alt afhængig af den unges behandlingsbehov.

Den unge har mulighed for at udvikle sig gennem tre moduler tilrettet alderens udfordringer. Det tredje modul er særligt tilrettelagt ud fra specifikke udfordringer.

Forløbene er målrettet de forskellige aldersgrupper, og de primære voksne vil have mulighed for at deltage i undervisningen eller de individuelle samtaler minimum én gang månedligt.

På forløbet arbejdes der med en særlig individuel tilgang, der via gruppearbejde og individuelle samtaler giver den mest optimale mulighed for at træffe kvalificerede valg i fremtiden. Vores konsulenter arbejder målrettet med at guide og hjælpe unge med at opdage sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger samt mental og fysisk velvære.

I undervisningen og i de individuelle samtaler arbejdes der med den enkeltes personlige historie, hvor den unge opnår en større bevidsthed om uhensigtsmæssige strategier, livsvilkår, mening og ansvar.

Målet med forløbet er at støtte den unge i at blive og forblive motiveret til at tage ansvar for egen udvikling, kunne mestre sig selv, håndtere dagligdagens forventninger og krav, tage ansvar for at bryde negative mønstre samt skabe et meningsfuldt liv fyldt med vilje, ønsker, håb og mål for fremtiden.

Hvert modul er bygget op i tre faser og kombinerer fire forskellige metoder.

Forløbene strækker sig over 9 måneder og indeholder:

 • Undervisning
 • Gruppetræning
 • Individuel terapi
 • Supervision til primærvoksen

Forløbene er inddelt i forskellige moduler afhængig af alder, behandlingsbehov og udfordringer. Undervejs i forløbene vil vigtige voksne blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet.

Sejre efter endt forløb

 • Øget psykisk robusthed, herunder skabt et meningsfuldt livsnarrativ
 • Øget struktur, rammer og stabilitet
 • Øget vilje og lyst til at gå nye veje
 • Lagt en personlig, fremadrettet og realistisk plan

Målgruppen – VÆLG mellem vores Basis- eller Intensiv-udviklingsforløb

Målgruppen for indsatsen er unge ml. 10-23 år med følgende karakteristika:

 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Psykosociale udfordringer
 • ADHD
 • Normal/højtbegavede unge med autisme eller Aspergers syndrom

De unge vil profitere af et behandlingsforløb under f.eks. en anbringelse hos en plejefamilie eller et mindre opholdssted, hvor vi har sammensat det bedste fra flere kendte praksisområder.

Vi tilbyder fem forskellige forløb for unge i alderen 10-23 år. Forløbene er sammensat efter den enkeltes behov og udfordring. Udover at de unge har specifikke udfordringer, gælder det for dem alle sammen, at de har sociale samt adfærds- og følelsesmæssige udfordringer i forhold til andre unge på deres alder.

For alle børn mellem 10-13 år

For børn med behandlingsbehov, som har psykosociale vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb
For unge mellem 13-15 år

For unge med behandlingsbehov, som har psykosociale vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb
For unge mellem 16-23 år

For unge, som lider af stress, angst og depression.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb
For unge mellem 16-23 år

For unge, som har autisme, Aspergers syndrom og andre tilknyttede vanskeligheder.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb
For unge mellem 16-23 år

For unge, som har et misbrug, lider af ADHD, begår kriminalitet og har andre relaterede udfordringer.

Vi tilbyder to forløb:

 • Basis-forløb
 • Intensiv-forløb
Basis-forløb 9 måneder

Indhold:

Undervisning 2 timer hver anden uge
Supervision til primærvoksen, grupper eller individuelt 2 timer pr. måned
Gruppetræning 1.5 time hver anden uge
Terapi 1 time hver anden uge

 

Pris:
Pris pr. måned 4.575 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Intensiv-forløb 9 måneder

Indhold:

Undervisning 2 timer ugenligt
Supervision til primærvoksen, grupper eller individuelt 2 timer pr. måned
Gruppetræning 1.5 time ugenligt
Terapi 1 time ugenligt

 

Pris:
Pris pr. måned 7.950 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Til orientering

Sagsbehandleren modtager under forløbet en ugentlig statusmail samt en skriftlig handleplan ved afslutningen af forløbet med beskrivelse af progression, fremtidig plan og evt. anbefalinger.

Kontakt:

For yderligere informationer eller henvisning kontakt

Martin Hartmann
Tlf.: + 45 322 3241
Knudsen og Hartmann,
Hareskovvej 17 H
4400 Kalundborg

I vores grundlæggende arbejds- og udviklingsmodel har vi fokus på mange forskellige områder. Vi tror på, at de unge har ansvaret for egne handlinger, men at de også er påvirket af mange forskellige relationer, systemer og dynamikker. Vi vil gerne lære den unge at tage ansvar for sine egen adfærd, tanker, krop, behov, lyster, vilje og følelser i relation til sig selv og andre.

Fortid nutid fremtid

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet.

Der kan fx. tilknyttet en  kontaktperson – se hjemmeside eller folder.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X