Få det bedre – hurtigere

Vi optimerer de psykosociale processer mellem mennesker

Vi hjælper arbejdspladser med at skabe trivsel og minimere stresstilstande, og vi udvikler ledere til at skabe High Performance team i organisation. For når medarbejdere og ledelse trives, så kan det aflæses på bundlinjen. Det giver færre udgifter til sygefravær, høj produktivitet, god kundebetjening og stabil produktion.

Vi hjælper ledige med at komme tilbage i uddannelse, på arbejdsmarkedet eller blive arbejdsmarkedsafklaret, ved at løse de forhindrer som står i vejen. Vi er specialister i at udvikle, designe og gennemføre effektive personlighedsudviklende forløb for borgere med andre udfordringer end ledighed.

Vi hjælper og støtter udsatte børn og unge ved at styrke deres udvikling, selvværd, selvtillid og generelle trivsel. Vi tilbyder forskellige former for ydelser, inden for det sociale og pædagogiske område. Kontaktpersons – og mentor ordninger kombineret terapeutisk forløb med udgangspunkt i familierne, børnenes og de unges specifikke udfordringer samt kurser til professionelle.

Vi hjælper sports udøvere/team til at skabe bedre resultater, gennem forløb der giver ledere og teammedlemmer inden for dansk elitesport en række konkrete værktøjer. Værktøjerne sikrer, at teamet, såvel som de enkelte teammedlemmer, kan præstere sit ypperste hver eneste gang. Vil man skabe et team, der performer, kræver det, at man arbejder med helheden og de del-elementer, der såvel hæmmer og fremmer processen frem til målet.

Vi tror på, at man bedst får adgang til sig selv gennem andre.
 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Næste kurser

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk