Unge ledige

Bliv uddannelsesklar gennem øget selvværd og selvtillid samt færre forhindringer.

Forløbet skal gøre dig uddannelsesklar eller på anden vis afklaret med udgangspunkt i dine ressourcer.

Målet er, at du udvikler dig personligt, så du kan påvirke din trivsel positivt og få øje på dine styrker, kompetencer og ressourcer. Det sker blandt andet ved, at du opbygger dit selvværd og din selvtillid.

Den personlige udvikling handler om at blive bedre til at håndtere livets store og små daglige udfordringer. Du vil ikke længere føle dig hæmmet af f.eks. angst, stress og depression.

Du bliver motiveret og afklaret i forhold til
at starte på og gennemføre den rigtige
uddannelse for dig eller at lave en alternativ plan.

Resultater og konkret udbytte:

Forventeligt vil 80 % af deltagerne opleve en væsentlig symptomreduktion samt at de kan håndtere deres hverdag og aktuelle udfordringer.

Efter forløbet oplever mange:

 • Have valgt en uddannelse og være motiveret til at gennemføre den
 • Øget selvindsigt, selvtillid og selvværd
 • Er motiveret til at blive selvforsørgende
 • Afklaret om egne styrker, adfærd og type
 • Være i stand til at indgå i faglige og sociale relationer på en mere konstruktiv måde
 • Opleve øget trivsel
 • Være afklaret omkring personlige, sociale og faglige problemstillinger
 • Øget selvkontrol og følelseshåndtering samt evne til at skabe selvmotivation

Antal deltagere:

Kurset vil blive afholdt i grupper med minimum
4 – 12 deltagere.

Tidsforbrug:

Forløbet kører over 12 uger. Hver uge indeholder:

 • 3 x 3 timers undervisning inkl. træning
 • 8 individuelle psykoterapeutiske samtaler fordelt over de 12 uger
 • Support 24/7 under hele forløbet

Sted:

Forløbet afholdes i vores kursuslokaler.

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk