Stress – ledige

Overvind stress, angst, vrede eller depression ved hjælp af metakognitive metoder.

Kraftige følelsesmæssige reaktioner opfattes af nogle som både ukontrollerbare og farlige.

Du vil på vores forløb lære at forstå følelsesmæssige reaktioner anderledes.

Inden for den nyeste forskning i metakognitiv terapi har man fundet ud af, at vores mentale processer er afgørende for udviklingen af vores emotionelle tilstand.

Du vil lære at begrænse dine bekymringer og overvinde stress, angst vrede og depression i vores metakognitive grupper. Grupperne er ikke et traditionelt gruppeterapiforløb, men snarere et robusthedsforløb, hvor du lærer
redskaber til at overvinde dine lidelser.

Kurset henvender sig til ledige, hvor disse følelsesmæssige udfordringer er den primære forhindring for at tilbagevende til arbejdslivet.

Målgruppe

 • Føler du dig presset i din dagligdag?
 • Har du svært ved at slappe af?
 • Oplever du koncentrationsbesvær?
 • Bekymrer du dig meget?
 • Har du en oplevelse af at have følelserne uden på tøjet?
 • Så kan forløbet her være noget for dig.

Formål og mål
I metakognitiv stresshåndtering vil du opleve en meget anderledes tilgang til håndtering af belastninger. Du får konkrete og effektive redskaber til at overvinde dine bekymringer og derigennem din stress. Metoden er fremadrettet.

Forebyg mod stress i din virksomhed

Resultater og konkret udbytte:

Forventeligt vil 80 % af deltagerne opleve en væsentlig symptomreduktion samt at de kan håndtere deres hverdag og aktuelle udfordringer.

 • Forøgelse af trivslen
 • Nye sunde mentale værktøjer
 • Øget evne til at håndtere belastning
 • Øget selvkontrol
 • Symptomreduktion
 • Mere overskud i hverdagen
 • Øget selvværd og selvtillid

Antal deltagere:

Kurset vil blive afholdt i grupper med minimum
4 – 12 deltagere.

Tidsforbrug:

1 gang ugentligt i 2 timer fordelt over 6 uger.

Sted:

Forløbet afholdes i vores kursuslokaler.

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk