6 ugers udviklingsforløb

Metakognitiv stresshåndtering

Formål:
At øge evnen til at håndtere psykiske belastninger som stress og angst.

Indhold:

 • Metamodellen
 • Bekymringer og grublerier
 • Kontrol over bekymringer
 • Opmærksomhedstræning
 • Stress og farlighed
 • Nytten af bekymringer
 • Tilbagefaldsforebyggelse

Vredeshåndtering

Formål:
At overvinde vrede og standse grublerier og aggressive handlinger.

Indhold:

 • Metamodellen
 • Grublerier og hvordan man standser dem— Vredens formål og natur
 • Vredens pris
 • Kontrol, farlighed og nytte
 • Triggersituationer
 • Adfærdseksperimenter
 • Tilbagefaldsforebyggelse

Problemløsningskursus

Formål:
At overvinde fastlåshed og mistrivsel.

Indhold:

 • Problemidentifikation
 • Problemløsningsmodeller
 • Undersøg ambivalensen
 • Afdæk underlæggende værdier
 • Nedbrydning til delmål
 • Adfærdseksperimenter
 • Opfølgning og træning Metamodellen

Smertehåndtering og håndtering af andre fysiske ubehag

Formål:
At opnå øget mestring af smerter og andet fysisk ubehag.

Indhold:

 • Smerter og den nye forskning (respons fra centralnervesystemet)
 • Neurologiske forståelse af smerter og ubehag
 • Hvordan man fysisk kan arbejde med centralnervesystemet
 • Sanseintegration
 • Mentale og følelsesmæssige overbevisningsmønstre
 • Afkobling
 • Søvn

Selvværd og selvtillidstræning

Formål:
At overvinde lavt selvværd og opbygge selvtillidsfulde overbevisninger.

Indhold:

 • Arbejde med konkrete situationer
 • Arbejde med ”metatanker”
 • Arbejde med årsagsfaktorer – skemata og leveregler
 • Styrkelse af positivt selvbillede
 • Arbejde med Adfærdseksperimenter
 • Arbejde med interpersonelle forhold
 • Arbejde med problemløsningsstrategier
 • Arbejde med mestring af følelser
 • Samt arbejde med andre problemområder

Mindfullness og krop

Formål:
At forøge ro, koncentration og opmærksomhed gennem mindfulness.

Indhold:

 • Mindfullnes teori og metode
 • Metodeafprøvning
 • Træning i mindfull tilstand
 • Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed som grundlag for mindfullness
 • Øvelse øvelses øvelse
 • Opmærksomhedstræning
 • Jobsøgningskursus (integration)

Formål:
At få redskaber til at opnå beskæftigelse evt. via virksomhedspraktik.

Indhold:

 • Forståelse for det danske arbejdsmarked.
 • Krav og forventninger
 • Mål
 • Ansøgning og CV
 • Overvindelse af forhindringer
 • Brug af netværk

Walk and talk i gruppe

Formål:
En uformel og rolig opstart af personlig udvikling.

Indhold:

 • Ugentlige gåture i roligt tempo i gruppe
 • Undervejs reflekteres over betydningsfulde

Tidsforbrug:
Individuelt forløb – 1 time pr. uge i 6 uger.
Gruppeforløb – 2 timer pr. uge i 6 uger.

Sted:
Forløbet afholdes efter nærmere aftale.

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk