Trinvis personlig udvikling

Et 20-ugers kursus, som øger din trivsel og bringer dig tættere på arbejdsmarkedet

Et personligt udviklingsforløb, der skridt for skridt flytter dig mod et mere meningsfuldt og håndterbart liv.

Forløbet skal gøre dig klar til et ordinært job eller en virksomhedsrettet aktivering.

Målet er, at du udvikler dig personligt, så du kan påvirke din trivsel positivt og få øje på dine styrker, kompetencer og ressourcer. Det sker blandt andet ved, at du opbygger dit selvværd, din selvtillid og din fysiske formåen.

Den personlige udvikling handler om at blive bedre til at håndtere livets store og små daglige udfordringer. Du vil ikke længere føle dig hæmmet af f.eks. angst, stress og depression. Vi giver dig indsigter og redskaber til at håndtere eller overvinde de barrierer og udfordringer, som livet byder dig. Fysisk træning er en del af forløbet, med henblik på at du også skal trives fysisk.

Resultater og konkret udbytte:

Forventeligt vil du som deltager opleve en væsentlig forbedring af deres hverdag og være i stand til og motiveret for at bidrage meningsfuldt til samfundet. Efter forløbet har du opnået følgende:

  • Øget selvindsigt, selvtillid og selvværd
  • Er motiveret til at blive selvforsørgende
  • Afklaret om egne styrker, adfærd og type
  • I stand til at ændre kommunikation efter situation og mennesketype
  • Er i stand til at indgå i teamsamarbejde og afklaret om egen og andres rolle.
  • Er afklaret og i stand til at indgå i en autoritetsrelation
  • Øget selvkontrol og følelseshåndtering, samt evne til at skabe selvmotivation.

Antal deltagere:

Kurset vil blive afholdt i grupper med minimum 8 – 12 deltagere.

Tidsforbrug:

2 gange 3 timers undervisning hver uge, en ugentlig gruppecoaching og 12 coachinger fordelt over 20 uger. Efterfølgende 6 gruppecoachinger fordelt over 13 uger i praktikperioden.

Sted:

Forløbet afholdes i vores kursuslokaler.

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk