VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Etablering af praktik

Formål:
At etablere et praktikforløb som tager udgangspunkt i deltagernes styrker, kompetancer, kvalifikationer, ønsker og behov.

Indhold:
De første par samtaler har til formål at afdække deltagernes ønsker og behov. Herefter finder vi i samarbejde en aktuel praktikplads. Vi tager et fælles møde med arbejdspladsen, og vi opretter praktikken i Vitas. Når det er muligt, søger vi, at praktikken kan føre til ordinære timer. Praktikken oprettes så tidligt som muligt i de 6 uger. I tilknytning til etablering af praktikken vil det typisk være en fordel at etablere en støtte til fastholdelse og beskrivelse af praktikken.

Tid:
6 uger med ugentligt møde 1 time.

Sted:
Smedelundsgade 5, 2 sal, 4300 Holbæk
Efter nærmere aftale.

Støtte til fastholdelse af praktik

Formål:
Formålet med støtte til fastholdelse af praktik er at følge deltageren og få lavet en beskrivelse der kan anvendes til den videre behandling.

Indhold:
Der er ugentlig kontakt, telefonisk eller i form af møde. Der er fælles møder med arbejdsgiver midtvejs og afslutningsvis. Belastningen under forløbet tilpasser løbende afhængigt af formålet med praktikken. Deltagerne registrerer i samarbejde med konsulenten reaktionerne på justeringerne. Den afsluttende beskrivelse laves ligeledes i et samarbejde mellem deltager, arbejdsgiver og konsulent.

Tid:
Fra 1 time ugentligt.

Sted:
Smedelundsgade 5, 2 sal, 4300 Holbæk
Efter nærmere aftale.

Forebyg mod stress i din virksomhed

Resultater og konkret udbytte:

Forventeligt vil 80 % af deltagerne opleve en væsentlig symptomreduktion samt at de kan håndtere deres hverdag og aktuelle udfordringer.

  • Forøgelse af trivslen
  • Nye sunde mentale værktøjer
  • Øget evne til at håndtere belastning
  • Øget selvkontrol
  • Symptomreduktion
  • Mere overskud i hverdagen
  • Øget selvværd og selvtillid

Antal deltagere:

Kurset vil blive afholdt i grupper med minimum
4 – 12 deltagere.

Tidsforbrug:

1 gang ugentligt i 2 timer fordelt over 6 uger.

Sted:

Forløbet afholdes i vores kursuslokaler.

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk