Alle kan have brug for en særlig håndholdt støtte for at kunne komme tilbage og mestre eget liv

Vi står til rådighed hele døgnet og alle ugens dage. Derfor hedder vores koncept – 24/7 Support.

koncept – 24/7 Support Mange ledige har som er i udkanten af arbejdsmarkedet har ofte komplekse og sammensatte problemer. Der er derfor behov for sammenhængende indsats for at skabe stabilitet i hverdagen med mulighed for en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Selvfølgelig alt afhængig af borgerens kompetencer og ressourcer

Denne sammenhængende indsats har Knudsen & Hartmann specialiseret sig i at levere.

Vores forløb er en individuel håndholdt indsats
Hos Knudsen & Hartmann er indsatsen individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens ressourcer og motivation. Borgeren får tilknyttet fast kontaktperson med mange års erfaring. I samspil med borgeren arbejder vi med i at skabe struktur i hverdagen og der hvor borgerens udfordringer er lige nu, det kan være på gaden, i hjemmet, med uddannelse, finde et job / praktik eller en afklaring af kompetencer og ressourcer i relation til arbejdsmarkedet. Knudsen & Hartmann tilbyder både korte
og længerevarende forløb, vi anbefaler dog at indsatsen forløber som minimum over 12 uger, hvis vi skal opnå den ønskede og karriererådgiver.

Indsatsen kan blandt andet indeholde:
Hos Knudsen & Hartmann tror vi på, at det tager tid at opbygge tillidsfulde relationer. Når først tilliden er blevet etableret vil det skabe grobund til forandring. Vi støtter borgeren til at ændre negative handlemønstre, tanker og følelser i relation til sig selv og sine omgivelser.

Pris
Pris: kr. 1650, – pr. uge

Vores indsats:

 • Daglig kontakt alle ugens dage med fast kontaktperson
 • Afklaring af kompetencer og match med arbejdsmarkedet
 • Afdækning af sociale problemstillinger og træning af mestringsevne
 • Flere ugentlige møder/aktiviteter
 • Akut beredskab
 • Støtte til struktur og stabilitet
 • Redskaber til personlig udvikling
 • Ledsagelse til møder m.m.
 • Kontakt til myndigheder herunder sagsbehandler m.m
 • Evt. Understøttelse af psykiatrisk udredning
 • Koordinering af indsatser og møder

Resultater og konkret udbytte:

 • Mere overskud i hverdagen hensigtsmæssige handle strategier
 • Overblik over økonomi, aftaler og andre samfundsmæssige krav/forpligtigelser
 • Vilje til forandring
 • Øget robusthed og mod
 • Definering af realistisk job- eller uddannelsesmål sammen med borgeren og udarbejdelse af individuel plan.
 • Nye sunde mentale værktøjer
 • Øget evne til at håndtere belastning
 • Sikring af et solidt efterværn for at mindske tilbagefald.
 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk