Få en mentor

Alle kan have brug for en særlig støtte for at kunne få et hverdagsliv til at fungere.

Vores mentor kan give dig støtte og vejledning i en periode, så du kan blive i stand til at udføre opgaverne selv.

Hvis du har brug for støtte til at fastholde dit job, eller du skal starte på et nyt arbejde, uddannelse eller et arbejdsmarkedsrettet forløb som for eksempel et ressourceforløb.

En mentorordning er en særlig indsats, som Jobcentret ( har ændret kommune til jobcentret) kan bevilge med det formål, at du kommer godt i gang med en aktivitet, på et job eller med en uddannelse eller hvis du kommer ud i nogle svære overgange i dit liv, hvor du skal have dit hverdagsliv til at fungere igen.

Hvad kan en mentor hjælpe med?
En mentor kan hjælpe dig med det, du synes, er svært, men som er vigtige for, at du kan få et liv med arbejde til at fungere.

Du kan således få støtte i mange forskellige situationer. F.eks. hvis du er i, eller skal begynde på:

 • Vejlednings- og opkvalificeringsforløb
 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud
 • Revalidering
 • Fleksjob
 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløb
 • Skånejob som førtidspensionist
 • Ordinær ansættelse
 • Ordinær uddannelse
 • Svære overgange i dit liv

I samarbejde med din jobkonsulent aftaler vi hvor mange mentortimer du har behov for.

Tidsforbrug:

Du kan minimum få 1 time ugentligt.

Sted:

Forløbet afholdes i vores kursuslokaler
Ahlgade 61, 3. sal
4300 Holbæk

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk