Vi hjælper jobcentrene med en målrettet beskæftigelsesindsats

Knudsen & Hartmann tilbyder next step-forløb på tværs af forsørgelsesgrundlag til landets kommunale jobcentre.

Next step Stressfri og raskmelding

70 procent bliver raskmeldte inden for 6 uger efter et next step Stressfri forløb hos Knudsen & Hartmann

Hos Knudsen & Hartmann har vi målrettede ydelser, der hjælper mennesker med at blive Stressfri, vi anvender de nyeste forskning baseret metoder. 

Vi er specialister inden for MCP metoden som tager udgangspunkt i metakognitive, compassion og problemløsningsstrategi metoder.

Next step job

For dagpenge og jobparate kontanthjælps modtagere  – 75 procent kommer i job inden for 13 uger efter et forløb hos Knudsen & Hartmann

Hos Knudsen & Hartmann har vi målrettede ydelser, der hjælper mennesker med at finde det rigtige job gennem de med nyeste forskning baseret metoder. 

Vi arbejder målrettet med at kombinere kandidatens styrker med de rette job omstændigheder samtidig med vi har fokus på cv, jobsøgning, mindset, træning i at sælge sig selv, gennemføre en relevant job samtale og personlig udvikling generelt. 

Next step uddannelse

For unge ledige med og uden misbrug – 80 procent af de unge kommer kommer i uddannelse inden for 26 uger efter et forløb hos Knudsen & Hartmann

Hos Knudsen & Hartmann har vi genneført mere end 200 forløb for unge siden 2013. Vi hjælper unge mennesker med at blive uddannelsesklar og på anden vis afklaret med udgangspunkt i egne styrker. 

Vores forløb har fokus på at de unge udvikler sine faglige kompetencer og sig sel personligt, så de positivt kan påvirke deres trivsel og få øje på egne styrker, kompetencer og resurser. Bl.a. ved at opbygge sit selvværd og selvtillid.

Den personlige udvikling handler om at blive bedre til at håndtere livets store og små daglige udfordringer. De unge vil ikke længere føle sig hæmmet af f.eks. angst, stress og depression. Ligesom de bliver motiveret og afklaret i forhold til at starte på og gennemføre et uddannelsesforløb eller alternative plan.

Next step praktik

Målrettet ressourceforløbsborgere – 60 procent af vores kursister kommer i praktik inden for 20 uger efter et forløb hos Knudsen & Hartmann

Vores forløb har fokus på at etablere et praktikforløb som tager udgangspunkt i deltagernes styrker, kompetancer, kvalifikationer, ønsker og behov.

Alle deltagere får i tilknytning til etablering af praktikken en mentor fast som hjælper med fastholdelse og beskrivelse af praktikken. 

Deltagerne registrerer i samarbejde med konsulenten reaktionerne på justeringerne.

Den afsluttende beskrivelse laves ligeledes i et samarbejde mellem deltager, arbejdsgiver og mentor. 

Next step afklaring

Målrettet ressourceforløbsborgere – 90 procent af vores kursister bliver afklaret inden for 2 år.

Et personligt udviklingsforløb der skridt for skridt flytter dig til et mere meningsfuldt og håndterbart liv

Forløbet vil afklare om deltageren vil kunne blive klar til et ordinært job, en virksomhedsrettet aktivering eller afklaret til flexjob eller pension. 

Målet er at deltageren bliver afklaret samtidighed med at de positivt kan påvirke deres trivsel og få øje på egne styrker, kompetencer og resurser. Ved

at opbygge deres selvværd, selvtillid og fysiske formåen.

Den handler om at blive bedre til at håndtere livets store og små daglige udfordringer. Du vil ikke længere føle dig hæmmet af f.eks. angst, stress og depression. Ligesom du får redskaber og indsigter til at håndtere eller overvinde andre af de barrierer og udfordringer livet byder dig på.

Få en mentor 

Alle kan have brug for en særlig støtte for at kunne få et hverdagsliv til at fungere.

Vores mentor kan give dig støtte og vejledning i en periode, så du kan blive i stand til at udføre opgaverne selv.

Hvis du har brug for støtte til at fastholde dit job, eller du skal starte på et nyt arbejde, uddannelse eller et arbejdsmarkedsrettet forløb som for eksempel et ressourceforløb.

En mentorordning er en særlig indsats, som Jobcentret ( har ændret kommune til jobcentret) kan bevilge med det formål, at du kommer godt i gang med en aktivitet, på et job eller med en uddannelse eller hvis du kommer ud i nogle svære overgange i dit liv, hvor du skal have dit hverdagsliv til at fungere igen.

Knudsen & Hartmann tilbyder next step-forløb på tværs af forsørgelsesgrundlag til landets kommunale jobcentre. 

 Coaching
Coaching
Unge - ledige
Unge - ledige
Next Step
Next Step
Energiløft
Energiløft
Stress - ledige
Stress - ledige
Få en mentor
Få en mentor
Praktik
Praktik
6 ugers udviklingsforløb
6 ugers udviklingsforløb
24/7 Support
24/7 Support

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Smedelundsgade 5, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk